PRIVACYBELEID

e-commerce website www.lilliputiens.be

Laatst bijgewerkt op: 8 september 2022

Wat is het doel van dit privacybeleid? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Franse Wet ter bescherming van de persoonsgegevens van 1978 (gewijzigd in 2018) vereisen om bondige, duidelijke, begrijpbare en gebruiksvriendelijke informatie te geven over het verwerken van hun persoonsgegevens, om ervoor te zorgen dat ze begrijpen hoe hun persoonsgegevens verwerkt worden.

*Definitie: De "Klant" - "u": Elke klant van de website www.lilliputiens.be zoals bepaald in artikel 1 van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de website www.lilliputiens.be? 

JURATOYS

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1 600.000 Euro,

gelegen te 13 rue de l’Industrie – 39270 ORGELET,

ingeschreven in het HR van LONS LE SAUNIER onder het nummer 453 389 660

Welke persoonsgegevens over u verzamelen we?

JURATOYS waakt erover alleen de strikt noodzakelijke gegevens te verzamelen en te verwerken voor het doel van de betreffende verwerking.

Telkens JURATOYS persoonsgegevens verzamelt, zal het een asterisk (*) gebruiken om duidelijk aan te geven of een antwoord vereist of optioneel is. Wanneer u de verplichte velden niet voltooid, kan JURATOYS de verwerking niet uitvoeren. Alle optionele informatie stelt ons in staat om de verwerking beter te beheren en te verbeteren.

Concreet verzamelt de website www.lilliputiens.be de volgende categorieën van persoonsgegevens over u: 

Identificatiegegevens

Voornaam, familienaam, aanspreking.

Contactgegevens

E-mail- en postadres, telefoonnummer

Beroepservaring

CV

Er worden bovendien automatisch gegevens op de website www.lilliputiens.be verzameld via cookies en andere trackers, namelijk:

Categorieën van gegevens

Verbindings- en navigatiegegevens

Voorbeelden van gegevens

Datum en tijd van bezoek, IP-adres, apparaat, browser, besturingssysteem, systeemconfiguratiegegevens, geraadpleegde pagina's.

Doelen

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste technische werking van de website en om het sitegebruik te meten. Voor meer informatie over cookies en andere trackers, ga naar het Cookiebeleid van www.lilliputiens.be 

Voor welke doel(en)/doeleinde(n) worden uw persoonsgegevens verzameld en op welke basis (Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslag)

De verwerking door JURATOYS voldoet aan de specifieke, expliciete en wettelijke doeleinden. 

Concreet zijn de doeleinden en rechtsgrondslag voor de website www.lilliputiens.be als volgt: 

Aanmaken en beheren van uw klantenaccount

Als u een klantenaccount aanmaakt zonder een bestelling te plaatsen Uitvoering van de overeenkomst.

Als u een klantenaccount aanmaakt en een bestelling plaatst: Uitvoering van de overeenkomst en toestemming voor gegevens die niet strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst zijn.

Beheren van uw bestelling en service na verkoop.

Uitvoering van de overeenkomst.

Verwerken van uw contact- en/of informatieverzoek

JURATOYS heeft een legitiem belang om de naar haar verzonden contactverzoeken te verwerken en u informatie over haar activiteiten te verschaffen.

Direct marketing

Toestemming.

Verwerken van uw sollicitatie

Precontractuele maatregelen 

Legitiem belang (CV-tech).

Verbetering van de website www.lilliputiens.be, en uw gebruikerservaring

Het legitiem belang van JURATOYS is het verbeteren van haar website en uw gebruikerservaring.

Beheren van geschillen en inbreukprocedures

Het legitiem belang van JURATOYS om haar rechten te verdedigen.

Naleven van wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wettelijke en reglementaire verplichtingen opgelegd aan JURATOYS.

Wanneer uw toestemming de rechtsgrondslag is, is het belangrijk aan te geven dat u het recht hebt om uw toestemming op elk moment in te trekken, door contact op te nemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming (DPO) (zie hieronder "Hoe uw rechten uitoefenen?").

Wij zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens? (Ontvangers) 

JURATOYS communiceert uw persoonsgegevens alleen aan specifieke en geautoriseerde ontvangers.

De gegevens kunnen worden gegeven aan aanbieders van technische diensten die werden gekozen voor hun expertise en betrouwbaarheid die werken in naam van en volgens de gedocumenteerde aanwijzingen van JURATOYS (IT-onderaannemers, etc.). Deze aanbieders verbinden er zich ertoe de RGPD-principes na te leven die in de nationale en communautaire wetgeving zijn vermeld.

Concreet zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens voor het verwerken van gegevens op de website www.lilliputiens.be de volgende :

Aanmaken en beheren van uw klantenaccount

Interne ontvangers: persoonsgegevens bestemd voor de werknemers van JURATOYS die voor de klantenrelaties verantwoordelijk zijn.

Beheren van uw bestelling en service na verkoop.

Interne ontvangers: persoonsgegevens bestemd voor de werknemers van JURATOYS die voor de klantenrelaties verantwoordelijk zijn.

Externe ontvangers: de gegevens kunnen worden gegeven aan aanbieders van technische diensten die werden gekozen voor hun expertise en betrouwbaarheid die werken in naam van en volgens de aanwijzingen van JURATOYS (in het bijzonder voor het verwerken en leveren van bestellingen en het beheren van klachten/verzoeken van klanten). 

Verwerken van uw contact- en/of informatieverzoek

Interne ontvangers: persoonsgegevens bestemd voor de werknemers van JURATOYS die voor de klantenrelaties verantwoordelijk zijn.

Externe ontvangers: de gegevens kunnen worden gegeven aan aanbieders van technische diensten die werden gekozen voor hun expertise en betrouwbaarheid die werken in naam van en volgens de instructies van JURATOYS.

Direct marketing

Interne ontvangers: persoonsgegevens bestemd voor de werknemers van JURATOYS die voor direct marketing verantwoordelijk zijn.

Externe ontvangers: Onze serviceprovider voor het beheer van e-mailcampagnes. 

Verwerken van uw sollicitatie

Interne ontvangers: persoonsgegevens bestemd voor de werknemers van JURATOYS die voor aanwerving verantwoordelijk zijn. 

Verbetering van de website www.lilliputiens.be, en uw gebruikerservaring

Interne ontvangers: persoonsgegevens bestemd voor de werknemers van JURATOYS die voor IT en websitebeheer. 

Externe ontvangers: de gegevens kunnen worden gegeven aan aanbieders van technische diensten die werden gekozen voor hun expertise en betrouwbaarheid die werken in naam van en volgens de instructies van JURATOYS (in het bijzonder de IT-onderhoudsprovider).

Beheren van geschillen en inbreukprocedures

Interne ontvangers: persoonsgegevens bestemd voor de werknemers van JURATOYS die voor de klantenrelaties verantwoordelijk zijn voor juridische zaken.

Externe ontvangers: administratieve of juridische autoriteiten (Alleen in het scenario van een expliciet verzoek en met een gegeven reden of in geval van een aangetoonde schending van de wettelijke of reglementaire voorschriften) en/of externe consultants (Alleen in het kader van het beheer van geschillen of andere juridische onderwerpen, indien van toepassing). 

Naleven van wettelijke en reglementaire verplichtingen

Interne ontvangers: persoonsgegevens bestemd voor de werknemers van JURATOYS die voor de klantenrelaties verantwoordelijk zijn voor juridische zaken.

Interne ontvangers: externe consultants.

Hoe lang bewaart JURATOYS uw persoonsgegevens?  (Termijn)

JURATOYS bewaart uw gegevens alleen voor de strikt noodzakelijke periode voor de activiteiten waarvoor ze werden verzameld en om te voldoen aan de geldende wetgeving.

Concreet zijn de bewaartermijnen voor het verwerken van gegevens op de website www.lilliputiens.be de volgende: 

Aanmaken en beheren van uw klantenaccount

Als u een klantenaccount aanmaakt zonder een bestelling te plaatsen De termijn waarin uw account open is (actieve basis).

Als u een klantenaccount aanmaakt en een bestelling plaatst: De termijn waarin uw account open is (actieve basis). Vervolgens, gedurende 5 jaar (archiefbasis) vanaf de verwijdering van uw account als bewijs in geval van een geschil of een inbreukprocedure.

Beheren van uw bestelling en service na verkoop

De termijn van de contractuele relatie (actieve basis). Vervolgens, gedurende 5 jaar (archiefbasis) vanaf het einde van de contractuele relatie als bewijs in geval van een geschil of een inbreukprocedure.

Verwerken van uw contact- en/of informatieverzoek

De termijn nodig voor het versturen van de gevraagde informatie (over het product en/of bedrijf) (actieve basis).

Direct marketing

De termijn waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (actieve basis), vervolgens gedurende 3 jaar vanaf de laatste overeenkomst (archiefbasis). 

U kunt zich op elk moment voor de nieuwsbrief afmelden en hierbij uw toestemming intrekken, door hier te klikken of op de afmeldlink in elke verstuurde e-mail te klikken.

Verwerken van uw sollicitatie

Als uw sollicitatie niet wordt geselecteerd, worden uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd. 

Als we in uw sollicitatie geïnteresseerd zijn, zal onze recruitementafdeling uw gegevens gedurende maximaal 6 maanden (actieve basis), en vervolgens 2 jaar vanaf uw laatste contact met JURATOYS (archiefbasis) bijhouden.

Verbindings- en navigatiegegevens Dit verwijst naar de gegevens verzameld via cookies en andere trackers - raadpleeg de bovenstaande tabel over cookies.

De gegevens worden 13 maanden bewaard.

Verbetering van de website www.lilliputiens.be, en uw gebruikerservaring

De gegevens worden alleen bewaard voor de tijd nodig voor de verbetermaatregelen.

Beheren van geschillen en inbreukprocedures

De gegevens worden alleen bewaard voor de tijd nodig voor het beheer van het geschil.

De beperking voor het merendeel van de activiteiten is aldus in het algemeen 5 jaar. Ze kunnen onderhevig zijn aan specifieke beperkingen met kortere termijnen.

Naleven van wettelijke en reglementaire verplichtingen

De gegevens worden bewaard overeenkomstig de wettelijke verplichtingen.

Boekhoudkundige documenten en bewijsstukken worden aldus over het algemeen gedurende 10 jaar bewaard.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens? (Rechten)

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Franse Wet ter bescherming van de persoonsgegevens van 1978 hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Recht van inzage - AVG Artikel 15

"Het uitoefenen van uw recht van inzage stelt u in staat om te weten of er gegevens over u verwerkt zijn en informatie te krijgen in een begrijpelijk formaat. Het stelt u tevens in staat om de nauwkeurigheid van de gegevens te controleren en, indien nodig, deze te corrigeren of te wissen" (definitie van de webpagina van CNIL).

Recht van bezwaar - AVG artikel 21

"Verschijnen uw persoonsgegevens in een niet-verplicht bestand en u wilt niet langer dat deze daar verschijnen? Het recht van bezwaar stelt u in staat om bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden gebruikt door een organisatie voor een bepaald doeleinde. U moet "redenen voor uw specifieke situatie" aangeven, uitgezonderd in geval van direct marketing, waarbij u bezwaar mag maken zonder opgave van enige reden." (definitie van de webpagina van CNIL) / Wanneer deze verwerking is gebaseerd op het legitiem belang van JURATOYS.  

JURATOYS zal vervolgens stoppen met de verwerking, tenzij we overtuigende en gerechtvaardigde gronden hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, zoals het naleven van een wettelijke verplichting (zoals deze die bewaring van documenten vereist) of zelfs voor de instelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Recht op correctie - AVG artikel 16

"De recht op correctie stelt u in staat om onjuiste gegevens over u (verkeerde leeftijd of adres) te corrigeren of aan bestaande gegevens (adres zonder appartement-nummer) toe te voegen die verband houden met het doeleinde van verwerking (definitie van de webpagina van CNIL).

Recht op gegevenswissing ("Recht om vergeten te worden) - AVG artikel 17

Dit recht stelt u in staat om uw persoonsgegevens zo snel mogelijk door de verwerkingsverantwoordelijke te laten wissen. "U kunt de gegevens laten wissen wanneer er minstens een van de volgende situaties van toepassing is: 

uw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden;

de gegevens zijn niet of niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze initieel zijn verzameld of verwerkt;

u hebt uw toestemming voor het gebruiken van uw gegevens ingetrokken;

uw gegevens maken deel uit van een onwettige verwerking (bijvoorbeeld, publicatie van illegale gegevens);

uw gegevens werden verzameld wanneer u minderjarig was binnen het kader van een informatiemaatschappij (blog, forum, sociaal netwerk, website,...);

uw gegevens moeten gewist worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen;

u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens en de verantwoordelijke van het bestand heeft geen legitieme of dwingende redenen om geen vervolg aan dit verzoek te geven.

(definitie van dewebpagina van CNIL).

Recht op beperking van verwerking - AVG artikel 18

"Als u de nauwkeurigheid van de gegevens die door de organisatie worden gebruikt betwist of u maakt bezwaar over hoe de gegevens worden verwerkt, staat de wet een bepaalde termijn toe waarin de organisatie uw aanvraag kan verifiëren of beoordelen. Tijdens deze termijn hebt u de mogelijkheid om de organisatie te vragen om het gebruik van uw gegevens te bevriezen. Met andere woorden, ze kunnen de gegevens niet langer gebruiken, maar ze worden nog steeds bewaard" (definitie van dewebpagina van CNIL)

Het recht op een tijdelijke beperking van het verwerken van uw gegevens is specifiek van toepassing voor het uitvoeren van verificaties, namelijk: 

wanneer u de nauwkeurigheid van uw informatie betwist, de tijd die JURATOYS heeft om na te gaan of ze juist is;

als de verwerking onwettig is, in plaats van het wissen te vragen, verkiest u het beperken van het gebruik ervan;

als JURATOYS niet langer de gegevens voor verwerking nodig heeft, maar ze moeten het nog steeds bewaren voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering;

als u bezwaar maakt tegen de verwerking door uw recht van bezwaar, tijdens de verificatieperiode bestemd voor het verifiëren of de legitieme reden van JURATOYS zwaarder dan de uwe weegt.

Recht op gegevensoverdracht - AVG artikel 20

"Het recht op gegevensoverdracht biedt u de mogelijkheid om een deel van uw gegevens in een machine leesbaar formaat op te halen. U bent bovendien vrij om deze draagbare gegevens op te slaan om of het eenvoudig van één systeem naar een ander over te dragen om het voor een ander doeleinde opnieuw te gebruiken" (definitie vanwebpagina van CNIL).

Dit recht is niet onder alle omstandigheden geldig. Het geldt alleen wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

het geldt alleen voor uw persoonsgegevens, exclusief alle anonieme gegevens en deze van derden;

het is niet van toepassing voor inbreuken op de rechten en vrijheden van JURATOYS (in het bijzonder bedrijfsgeheimen) of van derden (in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten);

het betreft automatisch verwerkte persoonsgegevens (papieren bestanden vallen hier aldus niet onder);

de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst die met JURATOYS is afgesloten.

Het recht om richtlijnen op te stellen - artikel 85 van Franse Wet bescherming persoonsgegevens

U kunt algemene of specifieke instructies sturen over uw persoonsgegevens in geval van uw dood (bijvoorbeeld, dat de gegevens worden verwijderd of verstuurd naar een persoon van uw keuze) U kunt uw richtlijnen op elk moment intrekken.

Om meer te weten over de exacte inhoud van uw rechten, bekijk de hierboven vermelde AGV-artikels of raadpleeg de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles ("les droits pour maîtriser vos données personnelles !").

Hoe uw rechten uitvoeren?

U kunt contact opnemen met de toezichthouder voor gegevensbescherming van JURATOYS om uw rechten uit te oefenen:

 

  • Via het volgend e-mailadres: dpo@juratoys.com 
  • Via de post naar het volgend adres:

Délégué à la protection des données

(Toezichthouder voor gegevensbescherming)

JURATOYS

13 rue de l’Industrie

39270 ORGELET (FRANCE)

Als uitzondering kan de toezichthouder voor gegevensbescherming naar een ondertekend identificatiebewijs vragen wanneer de toezichthouder ernstige twijfels heeft over de identiteit van de auteur van het verzoek. Dit is voornamelijk het geval wanneer het verzoek niet rechtstreeks vanaf uw Lilliputiens.be (https://www.lilliputiens.be/nl/contact-opnemen) account werd verstuurd.

Wanneer u uw rechten uitoefent, verwerkt de toezichthouder voor gegevensbescherming uw persoonsgegevens om uw verzoek te behandelen. Deze gegevens worden gedurende 1 maand bewaard (met uitzondering van de kopie van uw identiteitsbewijs (indien hiernaar werd gevraagd), die gedurende de verificatietermijn wordt bewaard) gezien JURATOYS de verplichting heeft om binnen deze termijn te reageren. Deze termijn kan echter met 3 maanden worden verlengd met inachtneming van de complexiteit van het verzoek.

Uw recht om een klacht in te dienen bij de CNIL: 

U hebt tevens het recht om een klacht in te dienen bij het Franse Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, die verband houdt met hoe JURATOYS uw gegevens verzamelt en verwerkt.

Hoe waarborgt JURATOYS de veiligheid van uw persoonsgegevens?

JURATOYS neemt alle nuttige en gepaste organisatorische en technische maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden, met het specifieke doel om te vermijden dat ze worden gewijzigd of beschadigd of dat ongeoorloofde derden er toegang tot kunnen krijgen.

Met wie moet ik contact opnemen in geval van een vraag of een misverstand over dit privacybeleid? 

Alle verzoeken voor informatie over het privacybeleid dat door JURATOYS is geïmplementeerd, kunnen worden gestuurd naar dpo@juratoys.com.

JURATOYS behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment aan te passen, met name overeenkomstig de wettelijke en reglementaire context en de doctrine van de CNIL.