Content gepubliceerd op Instagram met de vermelding #Lilliputiens of @Lilliputiens

Gebruiksvoorwaarden van de JURATOYS Groep

#YesLilliputiens

Met ‘inhoud’ bedoelen we de foto’s en video’s die u op het sociale netwerk Instagram plaatst.

Met “JURATOYS Group” bedoelen we ons bedrijf JURATOYS en onze Europese dochterondernemingen die zich ertoe hebben verbonden de voorwaarden van dit document te respecteren.

Met “gebruik” bedoelen we het opnieuw publiceren van inhoud op de volgende kanalen:

       • Op de websites van JURATOYS en haar dochterondernemingen.

       • Inclusief, in de nieuwsbrief van de website

       • Op de sociale netwerken van JURATOYS en haar dochterondernemingen (Instagram, Pinterest, Facebook-accounts, enz.).

***

We vinden het leuk om onze spellen en speelgoed op sociale media te zien.

De inhoud die u publiceert op het sociale netwerk Instagram en die u vrijwillig vermeldt met de hashtag #lilliputiens, tags en vermeldingen @lilliputiens, wordt zichtbaar gemaakt voor onze Lilliputiens-teams. Op dat moment zullen ze waarschijnlijk onze aandacht trekken en door ons worden geselecteerd voor gebruik.

Houd er rekening mee dat wij vóór elk gebruik systematisch uw toestemming vragen en verzamelen:

Als uw inhoud is geselecteerd uit het sociale netwerk Instagram, ontvangt u een reactie van onze teams via de officiële Lilliputiens-pagina (@lilliputiens) om uw akkoord te vragen.Door te reageren met de hashtag “#YesLilliputiens”: :

  • U geeft toestemming voor het gebruik door de JURATOYS Groep van uw inhoud, onder de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden.
  • U gaat tevens akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Daarom vragen wij u bijzonder voorzichtig te zijn bij het lezen van het onderstaande kader:

Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat wanneer u akkoord gaat met het gebruik door de JURATOYS Groep van uw inhoud met behulp van de hashtag “#YesLilliputiens”, u verklaart:

  • Dat de inhoud een foto of video is die van u is en dat u daarom, als uw foto of video origineel is, de eigenaar bent van het auteursrecht op deze inhoud.
  • de inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van een derde, maakt geen inbreuk. U heeft ervoor gezorgd dat u alleen inhoud maakt van elementen die vrij zijn van rechten van derden, niet geregistreerd en/of zich in het publieke domein bevinden.

In deel II leggen we uit hoe we uw inhoud gebruiken. en hoe uw gegevens worden verwerkt in deel III. Vooraf een paar woorden om erachter te komen hoe uw inhoud door onze teams kan worden geselecteerd (I.).

I. Hoe kan mijn inhoud worden geselecteerd?

1. Maak mijn foto zichtbaar

Je kunt je foto's rechtstreeks vanaf Instagram taggen met de vermelding van het officiële Lilliputiens-account (@lilliputiens) en/of door de hashtag #lilliputiens en de vermelding @lilliputiens te gebruiken in de beschrijving van je bericht.

Houd er rekening mee dat uw profielen ‘openbaar’ moeten zijn, zodat wij uw inhoud kunnen zien. Anders is uw inhoud niet zichtbaar en kan deze dus niet worden geselecteerd.

Zorg ervoor dat u de bovenstaande vermeldingen alleen opneemt bij inhoud waarvoor u de informatie in het vak hierboven kunt certificeren.

2. Selectiecriteria voor inhoud en voorwaarden voor herpublicatie

De teams van Lilliputiens zullen inhoud selecteren die minstens één product van het merk Lilliputiens benadrukt en benadrukt en de identiteit en het universum van het merk respecteert.

De inhoud mag geen merken uitlichten die concurreren met ons merk Lilliputiens.

Wij selecteren alleen inhoud waar geen herkenbare natuurlijke persoon in voorkomt.

Als u echter aan deze criteria voldoet, verontschuldigen onze teams zich nu voor hun teleurstelling. Het is voor ons essentieel om een ​​keuze te maken gezien ons commerciële en marketingbeleid en het zeer grote aanbod aan content.

3. Ik geef mijn toestemming

Als uw inhoud door onze teams wordt geselecteerd, zullen zij contact met u opnemen zoals aangegeven in de inleiding. Uw toestemming is verplicht. Nadat u akkoord bent gegaan met het gebruik van de hashtag “#YesLilliputiens”, kan de JURATOYS Groep uw inhoud gebruiken onder de voorwaarden en voor de reikwijdte van het gebruik die hieronder in II. “Wat houdt mijn “#YesLilliputiens”-machtiging in? "

II. Wat houdt mijn machtiging “#YesLilliputiens” in?

1. Voorwaarden en reikwijdte

U geeft de JURATOYS Groep gratis toestemming om uw inhoud te gebruiken voor de hieronder aangegeven reikwijdte. Dit houdt in dat u ons bedrijf JURATOYS toestemming geeft om de inhoud door te geven aan onze Europese dochterondernemingen, zodat zij deze kunnen gebruiken voor en in overeenstemming met de reikwijdte en om de inhoud te bewaren voor opslag- en archiveringsdoeleinden, in overeenstemming met de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Bedrijfsmodus

Doeleinden: commercieel, marketing, reclame, promotie en communicatie met betrekking tot de producten van Lilliputiens en het merk Lilliputiens. De inhoud kan, ook gedeeltelijk, worden gebruikt om deze aan al zijn formaten aan te passen, door bijvoorbeeld bij te snijden, in te zoomen, de afbeelding in te korten, enz.

Steun
  • Op de websites van JURATOYS en haar dochterondernemingen (inclusief de mobiele versie) op de productfiche, op de homepagina, op inspiratiepagina’s, etc.
  • Inclusief, in de nieuwsbrief van de website,
  • Op de sociale netwerken van JURATOYS en haar dochterondernemingen (Instagram, Pinterest, Facebook-accounts, enz.).
Duur

Uit uw reactie met de hashtag “#YesLilliputiens” voor onbepaalde tijd kunt u opmaken dat u de mogelijkheid heeft om uw verzoek tot verwijdering van de inhoud kenbaar te maken volgens de methode beschreven in artikel 2. “Hoe kan ik mijn aanvaarding ongedaan maken en de verwijdering van mijn inhoud? " als vervolg op.

Gebied

Territoire de tous pays.

Cette autorisation implique, si votre contenu revêtait un caractère d’originalité, une autorisation au sens cession des droits patrimoniaux d’auteur sur votre contenu (droits de reproduction, représentation et adaptation du contenu) dans les conditions et pour le périmètre décrit ci-dessus.

Afin d’éviter toute ambiguïté, nous précisons que les équipes n’ont pas d’obligation d’utiliser un contenu. Par ailleurs, nous ne prenons pas d’engagement quant à la durée d’utilisation d’un contenu. Nous sommes libres, sans préavis et à notre seule discrétion, de publier ou non un contenu, de supprimer les contenus publiés, etc.

Dès lors que les conditions et le périmètre ci-dessus sont respectés par le Groupe JURATOYS, aucune action (y compris pour le compte de tiers) de quelque nature que ce soit, liée à l’utilisation du contenu ne peut être introduite.

Au cas où une contestation concernant le contenu serait émise par un tiers (contrefaçon par exemple), notamment dans le cas où les conditions précisées dans l’encadré en préambule ne seraient pas respectées, vous vous engagez à apporter votre appui.

2. Hoe kan ik mijn acceptatie intrekken en verzoeken om verwijdering van mijn inhoud?

U kunt op elk moment verzoeken om de verwijdering van door ons gepubliceerde inhoud:/p>

  • Door contact op te nemen met onze klantenservice: https://www.lilliputiens.be/nl/contacteer-ons
  • Door een privébericht te sturen naar ons Instagram-account @Lilliputiens

III. Verwerking van persoonsgegevens

In het Handvest Persoonsgegevens in Bijlage 1 zijn de rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd.

IV. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Franse recht van toepassing.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking van het geschil binnen een termijn van maximaal drie (3) maanden, wordt voor elk geschil met betrekking tot het contract, in het bijzonder de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, de jurisdictie toegekend aan de Franse rechtbanken.